Zobacz więcej:

Diagnostyka STRD

Diagnostyka EAV/EAM

Diagnostyka i korekcja wad postawy ciała

Kurs masażu niemowląt Shantala

Osteopatia/Terapia Manualna

Rehabilitacja w problemach neurologicznych

Zaawansowane szkolenie rehabilitacyjne dla opiekunów

Totalna Biologia/Psychosomatyka

Diagnostyka EAV/EAM

Diagnostyka EAV/EAM

 

Diagnostyka EAV/EAM jest to metoda diagnostyczna skupiona na poszukiwaniu przyczyny powstania choroby. Badanie polega na przeuszczeniu przez ciało prądu o niskiej częstotliwości  oraz zmierzeniu jej odchylenia od normy. Na tej podstawie dostajemy kompletny obraz tego co dzieje się w naszym ciele. Diagnostyka opiera się o metodę   dr Voll`a, która polega na badaniu przewodnictwa określonych punktów dłoni. Zaburzenia pracy organizmu aparat EAV wykrywa na długo przed zmianami biochemicznymi w komórce, ponieważ zmiany metaboliczne organów wewnętrznych pociągają za sobą zmiany oporności w odpowiadających danemu organowi punktach akupunkturowych.

 

Badanie jest całkowicie bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne. Jednorazowo można sprawdzić około 60-100 parametrów. Metoda ta pomaga również we właściwym doborze suplementów, które w krótkim czasie dadzą widoczne rezultaty stosowania.

 

EAV to wczesna i szybka pomoc poprzez określenie energetycznego stanu organizmu, łatwe wspomaganie właściwie dobranymi suplementami i przez to naturalne wzmocnienie sił obronnych organizmu , przywrócenie równowagi w komórkach.

 

Opis badania EAV/EAM - korzyści

 

 • umożliwia rozpoznanie anomalii już na początku rozwoju procesu chorobowego

 • pozwala sprawdzić jak funkcjonują poszczególne narządy wewnętrzne

 • pozwala określić obciążenia metalami ciężkimi, metabolitami i innymi substancjami szkodliwymi

 • pozwala określić alergeny

 • określa rodzaj pasożytów/bakterii/wirusów w naszym ciele

 • pomaga dobrać odpowiednie suplementy

 • obrazuje ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe (stany zapalne, nowotwory itp)

 • potwierdza wnioski diagnostyki medycznej, często jest jej uzupełnieniem

 • sprawdza niedobory minerałów, witamin, aminokwasów itp


Po badaniu EAV/EAM pacjent otrzymuje:

 

 1. sprawozdanie z przebadaych próbek

 2. zalecenia dietetyczne i suplementacyjne

 3. zalecenia związane z ewentualną dodatkową diagnostyką medyczną

Diagnostyka EAV/EAM

Diagnostyka STRD


Jest to nowoczesna diagnostyka bazująca na badaniu w paśmie podczerwieni. Pomiary obejmujące tułów i głowę tworzą specyficzną mapę naszego promieniowania cieplnego. Odczyt pomiarów opiera się o tempo dostosowywania się organizmu do zmiany temperatury otoczenia. Wynikiem badania jest termiczny obraz naszego ciała z zaznaczonymi obszarami zdrowymi i zmienionymi chorobowo.


Diagnostyka STRD umożliwia wyłapanie stanu patologicznego zaraz na początku jego powstania, zanim jeszcze w organizmie będzie widoczna pełnoobjawowa choroba. Dzięki temu możemy reagować od razu, zatrzymując dalszy rozwój procesu chorobowego, co często prowadzi wyzdrowienia. W przypadku osób chorych przewlekle, urządzenie to pozwala sprawdzić reakcję organizmu na prowadzone leczenie, oraz daje wskazówki jeśli chodzi o prowadzenie odpowiedniej diety, oraz stosowanie innych terapii uzupełniających.


Opis badania STRD - korzyści


 • umożliwia rozpoznanie anomalii już na początku rozwoju procesu chorobowego

 • identyfikuje przyczynę złego samopoczucia

 • obrazuje stan energetyczny organizmu oraz poszczególnych jego części

 • pozwala śledzić skuteczność podjętego leczenia

 • potwierdza wnioski diagnozy medycznej

 • wspomaga leczenie medyczne

 • określa poziom zakwaszenia / zasadowości organizmu

 • określa typ metaboliczny

 • obrazuje stopień ryzyka zachorowania na nowotwory

 • obrazuje stopień oddziaływania stresu na organizm

 • pokazuje czy mamy do czynienia z procesem ostrym czy przewlekłym oraz pomaga zlokalizować jego ognisko

 • określa wpływ psychiki oraz emocji na zaburzenia somatyczne i wyznacza tzw. indeks psychosomatyczny

 • pokazuje stopień zaburzeń hormonalnych, alergicznych i toksycznych

 • obrazuje miejsce i zakres zaburzeń wegetatywnych

 • pokazuje silne i słabe strony psychiki człowieka


Po badaniu STRD pacjent otrzymuje:


 1. wyniki w postaci graficznej przeprowadzonego badania

 2. zalecenia dietetyczne dopasowane do aktualnego stanu metabolicznego organizmu

 3. zalecaną psychoprofilaktykę oraz działania rehabilitacyjne

 4. jeśli jest taka potrzeba – indywidualnie zbudowany plan terapeutyczny w celu dodatkowej pracy z chorobą już istniejącą

 5. informację o kierunku przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki (jeśli jest taka potrzeba)