Zobacz więcej:

Diagnostyka STRD

Diagnostyka EAV/EAM

Diagnostyka i korekcja wad postawy ciała

Kurs masażu niemowląt Shantala

Osteopatia/Terapia Manualna

Rehabilitacja w problemach neurologicznych

Zaawansowane szkolenie rehabilitacyjne dla opiekunów

Totalna Biologia/Psychosomatyka

Diagnostyka STRD

Diagnostyka STRD


Jest to nowoczesna diagnostyka bazująca na badaniu w paśmie podczerwieni. Pomiary obejmujące tułów i głowę tworzą specyficzną mapę naszego promieniowania cieplnego. Odczyt pomiarów opiera się o tempo dostosowywania się organizmu do zmiany temperatury otoczenia. Wynikiem badania jest termiczny obraz naszego ciała z zaznaczonymi obszarami zdrowymi i zmienionymi chorobowo.


Diagnostyka STRD umożliwia wyłapanie stanu patologicznego zaraz na początku jego powstania, zanim jeszcze w organizmie będzie widoczna pełnoobjawowa choroba. Dzięki temu możemy reagować od razu, zatrzymując dalszy rozwój procesu chorobowego, co często prowadzi wyzdrowienia. W przypadku osób chorych przewlekle, urządzenie to pozwala sprawdzić reakcję organizmu na prowadzone leczenie, oraz daje wskazówki jeśli chodzi o prowadzenie odpowiedniej diety, oraz stosowanie innych terapii uzupełniających.


Opis badania STRD - korzyści


 • umożliwia rozpoznanie anomalii już na początku rozwoju procesu chorobowego

 • identyfikuje przyczynę złego samopoczucia

 • obrazuje stan energetyczny organizmu oraz poszczególnych jego części

 • pozwala śledzić skuteczność podjętego leczenia

 • potwierdza wnioski diagnozy medycznej

 • wspomaga leczenie medyczne

 • określa poziom zakwaszenia / zasadowości organizmu

 • określa typ metaboliczny

 • obrazuje stopień ryzyka zachorowania na nowotwory

 • obrazuje stopień oddziaływania stresu na organizm

 • pokazuje czy mamy do czynienia z procesem ostrym czy przewlekłym oraz pomaga zlokalizować jego ognisko

 • określa wpływ psychiki oraz emocji na zaburzenia somatyczne i wyznacza tzw. indeks psychosomatyczny

 • pokazuje stopień zaburzeń hormonalnych, alergicznych i toksycznych

 • obrazuje miejsce i zakres zaburzeń wegetatywnych

 • pokazuje silne i słabe strony psychiki człowieka


Po badaniu STRD pacjent otrzymuje:


 1. wyniki w postaci graficznej przeprowadzonego badania

 2. zalecenia dietetyczne dopasowane do aktualnego stanu metabolicznego organizmu

 3. zalecaną psychoprofilaktykę oraz działania rehabilitacyjne

 4. jeśli jest taka potrzeba – indywidualnie zbudowany plan terapeutyczny w celu dodatkowej pracy z chorobą już istniejącą

 5. informację o kierunku przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki (jeśli jest taka potrzeba)